کارمندان اپل خواستار انعطاف پذیری بیشتر در ارتباط با نحوه دور کاری شدند

کارمندان اپل خواستار انعطاف پذیری بیشتر در ارتباط با نحوه دور کاری شدند

در پاسخ به درخواست مدیر عامل اپل تیم کوک که کاربران را ملزم می کرد که در ماه سپتامبر به دفتر های خود در شرکت بازگردند، کارمندان این شرکت با نوشتن نامه‌ای خواستار گزینه های انعطاف پذیر تری برای نحوه کار از راه دور از جانب اپل شدند.

در روز جمعه در نامه ای توسط این کارمندان منتشر شد که خطاب به تیم کوک و کادر رهبری این شرکت بود. ۸۰ نفر از کارمندان اصلی و همینطور ۲۸۰۰ اعضای اپل بود خواستار انعطاف پذیری بیشتری در ارتباط با نحوه ساعات کار در این شرکت شدند. کارمندان اپل از طرف در ابتدا مراتب سپاسگزاری خود را از اپل برای اعمال گزینه های دو گانه کار از خانه و امکان همکاری در فضای خارج از محیط کار ابراز کردند.

آنها از طرفی خاطرنشان کردند که این گونه راهکار ها برای پاسخ گویی به نیازمندیهای آنها کافی نبوده است. در روز چهارشنبه تیم‌کوک با ارسال ایمیلی به کارمندان خود از آنها درخواست کرد که در ماه سپتامبر حداقل ۳ روز در هفته برای کار می بایست که به شرکت مراجعه کنند و تحت برخی موارد استثنایی کارمندان می‌توانند دو بار در هفته کار در بیرون شرکت را از داخل خانه هایشان دنبال کنند.

این کارکنان در ادامه نامه خاطرنشان کردند که اینگونه رویکرد اپل در ارتباط با نحوه کار در خانه و همینطور شرایط حضور در دفتر به گونه ای بوده است که باعث شده برخی از همکاران مجبور به ترک این شرکت شوند. آنها ادعا می کنند که این رویکرد دوگانه اپل در ارتباط با الزام حضور در محیط کار و همینطور در محیط خانه باعث شده است که کارمندان مجبور به انتخاب یکی از گزینه های در میان خانواده بودن و رسیدن به امور روزمره و زندگی و جمع کردن انرژی ها و دل به کار دادن برای شرکت قرار بگیرند.

در  شرایط پندمی باعث شده است که یک شکاف ارتباطی میان کارگران و تیم رهبری اپل به وجود آید و نتواند آنطور که باید درخواست‌ها و همکاری‌های خود را میان یکدیگر مبادله کنند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.