قاضی به اپل تا ۹ دسامبر برای ایجاد تغییرات در موازین اپ استور مهلت داد

قاضی به اپل تا ۹ دسامبر برای ایجاد تغییرات در موازین اپ استور مهلت داد

در طی یک جلسه غیر حضوری  ویرچوال قاضی پرونده گونزالس راجرز درخواست اپل را برای به تاخیر انداختن اجرای تغییرات جدید در اپ استور بر اساس  رأی دادگاه را رد نمود. بنابراین اپل مجبور است که تا تاریخ مقرر که دادگاه مشخص نموده است تغییرات جدید و پایداری را در اپل استور ایجاد نماید.

به عنوان بخشی از روند قضاوت در پرونده شکایت میان اپیک‌ گیمز و اپل قاضی گونزالس از اپل درخواست نمود که به توسعه دهندگان اجازه دهد تا بتوانند لینک هایی را برای رجعت دادن کاربران به بیرون از اپل استور ایجاد نمایند.  این عمل یک گزینه اضافی را برای پرداخت های جداگانه مربوط به هر اپلیکیشن در اختیار کاربر قرار دهد تا به انتخاب خود بتواند پلتفرم خود را برای ارائه برای دریافت سرویس بیشتر دریافت کند.

در حکم اولیه به اپل ۹۰ روز داده شد تا این تغییرات را در موازین اپستور ایجاد کند اما اپل در ماه اکتبر از دادگاه خواستار وقت بیشتری شد تا زمانی که پرونده میان اپل و اپیک به طور کامل به نتیجه گیری برسد. اما این تقاضای اپل توسط دادگاه مورد پذیرش قرار نگرفت. بنابراین اپل در این مورد وقت بیشتری را برای تغییر در سیستم اپ استور در اختیار ندارد و بر اساس رای دادگاه  می بایست تا ۹ دسامبر این گزینه های جدید را برای توسعه دهندگان ایجاد نماید.

بر اساس آنچه که در این حکم آمده است اپل از محدود کردن توسعه‌  ‌دهندگان برای ایجاد هر گونه لینک خارج از اپ استور باز داشته خواهد شد. بنابراین توسعه دهنده هر اپلیکیشن می تواند با ارائه یک لینک جدید مشتریان را به خارج از اپ استور برای خدمات بیشتر هدایت کنند. قاضی گنزالس گفت که توسعه دهندگان اپلیکیشن ها باید قادر باشند تا گزینه میان ایجاد یک سیستم پرداختی در داخل اپ استور و یا یک سیستم خارج از آن را با انتخاب خود برگزیند که این هرچه بیشتر به شفافیت محیط اپ استور کمک خواهد کرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.